Navnritualer i forskjellige religioner

 

I de fem største verdens religionene er det ulikt hvordan og når barn får sine navn.

I Islam er det vanlig at barn får navnet sitt den syvende dagen etter fødsel. Det er ofte farfar som da bestemmer navnet.

Når en jødisk jente blir født får hun navnet sitt etter den første Sabbath. Mens guttene får navnet sitt når de blir omskjært, dette skjer åtte dager etter fødsel. 

I kristendommen er det mest normalt at barnet får sitt navn når det døpes, det er da navnet blir registrert.

Munker og nonner i buddhismen lager bønner til det nyfødte barnet så ungen skal ha et godt utgangspunkt i livet. Ungen får også navnet sitt under dette ritualet.

Samskara kalles seremonien der barnet får sitt navn i hinduismen, dette skjer ti eller tolv dager etter fødsel.

-Dina

 

  

Hvordan syn på seksuell legning har buddhismen, hinduismen, den lutherske retningen i kristendomen og jødedommen(ikke ortodokse)

Kristendommen lutherske retningen, jødedommen den ikke ortodokse retningen, buddhismen og hinduismen er ganske like når det gjelder seksuell legning. Selv om det står tydelig i de hellige tekstene til både kristendomme og jødedommen at damer skal kun ha seksuell aktivitet med menn og omvendt, men i kristendommen har det utviklet seg til å være greit med homofili i noen områder som f.eks. Norge.

Også i den ikke ortodokse delen av jødedommen har det utviklet seg på samme måte, og de som lever som jøder men ikke ortodokse jøder lever jo ikke så strengt i forhold til reglene. Buddhismen og hinduismen har ikke noe regler i de hellige skriftene men har også gradvis blitt mere og mere åpne om det samme.

-Filip

Hvordan syn på seksuell legning har islam, den ortodokse retningen i jødedommen og den katolske kristendommen

Islam, den katolske kristendommen og den ortodokse jødedommen er litt strengere. I islam er det helt forbudt, men de legger mye vekt på at alle muslimer skal være brødre og søstre. i jødedommen og kristendommen skal helst ikke menn eller damer seksuell aktivitet seg imellom. De straffer ikke mennesker for det, men det skal helst ikke skje. Disse retningene har ikke utviklet seg på samme måte som de mindre strenge retningene.-Filip

Fødsel Innen IslamBarn av muslimske foreldre er muslimer fra fødselen av. Når et barn blir født er det et ritual som utføres. De blir sett på som en måte å ønske det nyfødte barn velkommen til verden og inn i den muslimske tro.
Det nyfødte barnet får søt honning på tungen for å vise en søt start på livet.
De første ordene barnet hører skal være det muslimske bønneropet, Adhan, på arabisk og det skal sies rett inn barnets høyre øre.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
Allahu Akbar, Allahu Akbar 
Ashhadu an la ilahah illallah, 
Ashhadu an la ilahah illallah 
Ashhadu anna muhammadar rasulallah 
Ashhadu anna muhammadar rasulallah 
Gud er størst. 
Jeg vitner at det er ingen annen gud enn Gud. 
Jeg vitner at Muhammed er Guds sendebud. 

På den syvende dag etter fødselen barberes barnets hode. Dette skal fjerne all urenhet og gi barnet en kraftig hårvekst. Håret blir veid og vekten av håret i sølv eller gull gis til de fattige.
Den syvende dagen er også gjerne dagen da barnet får navn, da er det ofte farfaren som bestemmer navnet. 

Sammenligning av de forskjellige religionene

I de mange religionene finnes det forskjellige tradisjoner å bli født på, i kristendommen blir man døpt. I en dåp finnes det ingen strenge regler du må følge å du må heller ikke bli døpt hvis du ikke vil.

I jødedommen blir man omskjæret. Dette er ett ritualet de gjør i jødedommen fordi det er et viktig bevis på ønsket om å bevare den jødiske identiteten.

 

I buddhismen tror de at når du dør blir du gjenskapt, så kroppen din dør men ikke sjela. Sjelen fortsetter å går til liv i en annen kropp å lever videre. Vis du har gjort mye dårlig i ditt forrige liv tror budister att du blir gjenfødt i en dårlig kropp, som eks. Et insekt.

 

Den siste er hinduismen, der blir det laget bønner til de nyfødte barna som blir sakt høyt i tempelet det det står samlet en stor forsamling for å hedre barnets fødsel

 

-Charlotte

Fødsel i kristen relgion

Dåp er en del av den Kristene fødselen, ellers har Kristene en helt vanlig fødsel.

Ca. To måned etter en helt vanlig fødsel pleier barnet å bli døpt i kirken.

Å bli døpt er en hellig måte å hedre barnets tilstedeværelse og ønske barnet velkommen. Ved å døpe barnet tror Kristene på at barnet får ett "møte" med Gud, og når barnet en gang dør, blir h*n tatt vennlig imot i guds rike.

 

-Charlotte

Info

Les mer i arkivet » Oktober 2016
hits